25 października, 2016

Regulamin Ladie’s leaugue

REGULAMIN LADIE’S LEAGUE

Regulamin KORTLAND Ladies League

1. Rozgrywki odbywać się będą w terminie 19.09.2015r. – 30.04.2016r.
2. Grupy składać się będą z 6 zawodniczek (najniższa grupa może być niekompletna lub nadkompletna).
3. W przypadku, gdy ostatnia grupa nie będzie kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowej zawodniczki w trakcie trwania rozgrywek.
4. Rozgrywki ligowe składać się będą z siedmiu rund.
5. Terminy rund:
– I runda 19.09.2015 r. – 15.11.2015 r. (ponad 1,5 miesiąca)
– II runda 16.11.2015 r. – 31.12.2016 r. (1,5 miesiąca)
– IV runda 1.01.2016 r. – 1.02.2016 r. (2 miesiące)
– V runda 2.03.2016 r. – 15.04.2016 r. (1,5 miesiąca)
6. Na rozegranie meczów zawodnicy maja czas do końca rundy. Przy umawianiu się na mecz zalecana jest chęć polubownego ustalania terminów gier. Decyzję o przyznaniu ewentualnego walkovera z powodu niemożności umówienia się na mecz podejmuje Organizator ostatniego dnia rundy na podstawie informacji o rażącym unikaniu gry (wielokrotne propozycje od zawodniczki lub Organizatora pozostawione bez rezultatu). Organizator będzie starał się sporne kwestie polubownie rozwiązywać.
Apelujemy do zawodniczek o niepozostawianie meczów na ostatnią chwilę!
Przy rezerwacji kortu u Organizatora zawodniczki podają również czas na jaki ma być zarezerwowany kort. Zawodniczki ustalają to wspólnie i wspólnie ponoszą koszty wynajęcia kortu, nawet jeśli mecz skończył się przed upływem zarezerwowanego czasu.
Informacje o meczach, które zostały „zapowiedziane” dostępne będą w klubie KORTLAND oraz na stronie internetowej www.kortland.pl oraz na https://www.facebook.com/kortlandtenis?ref=hl.
7. Jeżeli zawodniczki nie są w stanie ustalić terminu na rozegranie meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednej i drugiej do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej czterech terminów przez każdej  z pań w ciągu całej rundy. O każdej propozycji Organizator powinien wiedzieć. Organizator, by ułatwić zawodniczkom rozegranie meczów, będzie telefonicznie informował o ewentualnych wolnych kortach oraz w miarę możliwości będzie pośredniczył w ustalaniu meczów.
8. Wyzwanie na mecz, jak również wyzwanie do dokończenia meczu może odbyć się najpóźniej 7 dni od ostatniego dnia danego rundy. Po tym terminie niemożność ustalenia terminu gry nie pociąga za sobą walkowera dla żadnej ze stron za wyjątkiem sytuacji udokumentowania unikania gry (pkt.6). Dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania odwołanie meczu przez jednej z pań równoznaczne jest z przyznaniem walkowera przeciwniczce, chyba że obie panie ustalą nowy termin, jednakże obowiązywać będzie 7-dniowy termin rozegrania meczu od momentu wyzwania. Dotyczy to również meczów umówionych przez Organizatora.
9. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Decydujący set w domyśle to set regularny, chyba że obie zawodniczki będą zgodne co do supertiebreaka.
10. Za mecze przyznawane będą punkty (tabela w złączniku). Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie RANKING GENERALNY w ramach ligi. W pierwszej rundzie wszystkie panie otrzymują punkty jak za grupę Gabriela Sabatini.
11. Po skończeniu danej rundy dwie zawodniczki sklasyfikowane najniżej w danej grupie zostaną przesunięte do niższej grupy, dwie zawodniczki sklasyfikowane najwyżej w danej grupie awansuje do wyższej grupy, reszta pozostaje w danej grupie.
12. Podstawą klasyfikacji zawodników będzie:
a. liczba wygranych meczów w grupie
b. ilość punktów zebranych narastająco w Rankingu Generalnym
c. bezpośredni wynik pomiędzy zainteresowanymi zawodniczkami
d liczba rozegranych meczów w sezonie 2015-2016 (im więcej tym wyższa pozycja)
e. korzystniejszy bilans gemów (liczone tylko w danej rundzie)
f. korzystniejszy bilans gemów (wszystkich meczów od początku sezonu 2015-2016). Jeśli zawodniczka wycofuje się z turnieju (np. długotrwały uraz) z niższych grup wchodzi więcej osób do grupy wyższej.
13. W przypadku, gdy zawodniczka w przeciągu dwóch sezonów nie rozegra żadnego spotkania, może zostać wykluczona z rozgrywek.
14. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego. Generalną zasadą jest sędziowanie swojej strony kortu. W przypadku rażących błędów sędziowania lub braku porozumienia co do skuteczności sędziowania zawodniczka ma prawo poprosić osobę trzecią o sędziowanie spotkania i obie zawodniczki muszą się na to zgodzić. W takim przypadku decyzje sędziego są ostateczne. Wykluczone jest przejście zawodniczki na stronę przeciwniczki w celu sprawdzenia śladu nawet, gdy mecz rozgrywany jest bez sędziego chyba że zawodniczka pozwoli na przejście na swoją stronę. Przejście na stronę zawodniczki bez pozwolenia pociąga za sobą przyznanie punktu w gemie przeciwniczce. Przepisy gry amatorskiej znaleźć można na stronie www.pzt.pl
15. Piłki zapewnia zawodnik wyzywająca.
16. Piłki powinny być dobrej jakości. Na piłki kupowane na kortach KORTLAND zawodniczkom przysługiwać będzie rabat w wysokości 25%.
17. W celu rozegrania meczu należy wynająć kort na obiekcie KORTLAND.
18. Zawodników obowiązywać będą następujące opłaty za kort w sezonie letnim (1V-30 IX): w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00 opłata za godzinę wynosi na kortach otwartych 20 zł/godz. na halach 30zł/godz., w dni powszednie w godzinach 15.00-23.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-23.00 na kortach otwartych 30zł/godz. na halach 40 zł/godz. Zawodnicy rozgrywający mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie. W przypadku, gdy zawodniczka nie stawi się na umówiony mecz bez uprzedzenia lub odwoła swój udział później niż 24 godziny przed terminem meczu zostanie obciążony całością opłaty rezerwacji kortów.
19. Ośmioro zawodniczek, które po skończonym cyklu siedmiu sezonów uzyskały największą ilość punktów RANKINGU GENERALNEGO narastająco od 19.09.2015r. (niezależnie od grupy, w której zawodniczki skończyły rozgrywki) rozegra turniej Masters. Turniej Masters rozegrany będzie w dniach 16.04.-30.05.2016 r. Finał turnieju Masters odbędzie się wraz z finałami innych cyklicznych turniejów w ramach pikniku rodzinnego 19.06.2016r.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie sezonu. Ewentualne zmiany będą podyktowane jedynie rozwiązanie nieprzewidzianych sytuacji na korzyść zawodników i harmonijnego przeprowadzenie rozgrywek.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com