25 października, 2016

Regulamin debla mieszanego

REGULAMIN DEBLA PAR MIESZANYCH

Regulamin Turnieju 

Challenge Debla Par Mieszanych 2015/2016r.

1.Udział w turnieju biorą wyłącznie amatorzy.

przez amatora rozumie się:

a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku Tenisowego,

b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób sklasyfikowanych na listach PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji wynosi 15 lat. W kategoriach powyżej lat lat 16-tu okres karencji wynosi 20 lat. Okres karencji liczony  jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.

2. Rodzice wyrażają zgodę, by każdorazowo ich dziecko było pod opieką dorosłego partnera deblowego na czas trwania meczu.

3. W sytuacjach koniecznych każdy uczestnik (dziecko) ma prawo do zastąpienia swojego dorosłego partnera deblowego innym zawodnikiem dorosłym. Zawodnik zastępujący również musi spełniać kryteria określone powyżej (jest krewnym i amatorem).

4. Nowe pary deblowe mogą zapisać się na bieżąco poprzez wywołanie na mecz dowolna parę deblową z dolnej połowy Rankingu. W przypadku zwycięstwa pretendująca para zajmuje dotychczasowe miejsce pary wyzwanej, która z kolei spada o jedno miejsce. W przypadku przegranej, nowa para deblowa dopisana zostanie do Rankingu na ostatnie miejsce.

5. Każdy debel może wyzwać na mecz parę będącą maksymalnie o trzy miejsca wyżej w Rankingu (np. debel z 8 miejsca może wyzwać parę z 5 miejsca). Debel zajmujący miejsce nr 1. jest zwolniony z powyższego punktu Regulaminu. W przypadku wygranej debla wywołującego przesuwa się on na miejsce debla pokonanego, które zajmował w chwili wywołania meczu, a pokonany spada o jedną lokatę w dół. Jeśli zaś debel wyzwany wygra mecz, wówczas broni swojej lokaty i oba deble pozostają na tych samych pozycjach.

6. Istnieje możliwość rezerwacji meczu z drużyną już umówioną na inne spotkanie. W takim przypadku np. debel z miejsca nr 4 wygrywa z deblem z miejsca nr 1, a w kolejnym spotkaniu („zarezerwowanym” meczu) przegra z deblem z miejsca nr 7 to na liście Rankingowej debel zajmujący miejsce nr 4 zajmuje pozycję nr 1 a dotychczasowy lider rankingu spada o jedną pozycję, zaś debel z miejsca nr 7 awansuje na pozycję nr 4, czyli miejsce które zajmował przeciwnik w chwili wyzwania spotkania (ponieważ wywołując przeciwnika będącego maksymalnie o 3 pozycje wyżej, nie można awansować wyżej, niż o 3 miejsca, bez względu na przebieg innych gier).

7. Gdy debel z miejsca nr 1 przegra wpierw z deblem z pozycji nr 3, a później z nr 4 ( w meczu „zarezerwowanym”), to w takim wypadku decyduje kolejność rozgrywanych spotkań, czyli na nowej liście debel z miejsca nr 3 jest na pozycji nr 1, debel z miejsca nr 4 na pozycji nr 2 a dotychczasowy lider na miejscu nr 3.

8. Wyzwanie na mecz odbywa się poprzez umówienie się telefoniczne z parą deblową proponując wcześniej uzgodniony z Organizatorem termin rozegrania meczu. Winno się zaproponować 2 terminy do wyboru w tym jeden termin weekendowy. Mecz powinien się odbyć w ciągu 10 dni od chwili poinformowania Organizatora o wyzwaniu. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony po obopólnej zgodzie par deblowych (i o ile przesunięcie terminu nie koliduje z innym umówionym już meczem). Nierozegranie meczu w tym terminie pociąga za sobą klasyfikację meczu zwycięstwem walkowerem (6/0 6/0) dla debla wyzywającego.

9. 10-cio dniowy termin rozegrania meczu obowiązuje mecze umówione do 21 IV 2016r. Po tym terminie nierozegranie meczu nie pociąga za sobą klasyfikowania meczu walkowerem ze względu na niemożność ustalenia dogodnego terminu.

10. Lista Rankingowa jest aktualizowana na bieżąco. Wyniki będą wpisywane najpóźniej z 12h opóźnieniem od daty rozegrania meczu na stronie www.kortland.pl.

11. Mecze toczone są do dwóch wygranych setów (gemy z przewagami). Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest super-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów z przewaga dwóch punktów). Rozegranie seta decydującego w innym systemie niż określony regulaminem możliwe jest jedynie za obopólna zgodą par deblowych ustalony przed rozpoczęciem pierwszego punktu spotkania. Niedokończenie meczu ze względu na upłynięcie zarezerwowanego czasu skutkuje ponownym rozegraniem spotkania od początku.

12. Debel wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.

13. Każda para deblowa ma w ciągu 1 miesiąca obowiązek rozegrania dwóch meczów. Nie uczynienie tego skutkuje przesunięciem na koniec listy rankingowej.

14. Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność (ferie, wyjazdy, choroby)  korzystając z tzw. urlopu. Okres urlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wyzwać urlopowaną parę deblową na pojedynek. Korzystanie z urlopu będzie podane do wiadomości pozostałych par wraz z dokładnym okresem jego trwania. Debel planujący urlop winien rozegrać wszystkie umówione wcześniej mecze.

15. Para deblowa wyzywająca na mecz informuje Organizatora o ustalonej dokładnej dacie i godzinie rozegrania meczu. Opłata za wynajęcie kortu na mecz Debla  wynosi: w okresie 1 X 2015r. – 30 IV 206r. w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00  45zł/godz., w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-20.00 55zł/godz.  Pary deblowe rozgrywające mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie. W przypadku, gdy para deblowa nie stawi się na umówiony mecz bez uprzedzenia lub odwoła swój udział później niż 24 godziny przed terminem meczu zostanie obciążony całością opłaty rezerwacji kortów. Opłata za wynajęcie kortu wynosi minimum tyle, ile zawodnicy zarezerwowali.

16. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą “każdy sędziuje po swoje stronie”. Uczestnicy mogą poprosić o arbitraż i ocenę śladu piłki osobę trzecią jeśli oba deble się na to zgodzą. Jednakże w tej sytuacji decyzja wydana przez tę osobą jest ostateczna i niepodważalna.

17. Po zakończonym meczu podanie wyniku Organizatorom ciąży na deblu wyzywającym na spotkanie.

18. Turniej trwa od 12 X 2015r do 30 V 2016r.  W czerwcu rozegrany zostanie Turniej MASTERS.

19. Zawodnicy oraz osoby im towarzyszące za które biorą odpowiedzialność zobowiązani są do zachowywania się w zgodzie z Regulaminem Klubu Tenisowego, niniejszym Regulaminem oraz Kodeksem postępowania zawodnika PZT.

20. Każdy zawodnik przystępuje do rozgrywek dobrowolnie i ponosi odpowiedzialność za poniesione kontuzje w czasie gry czy zniszczony sprzęt. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta przechodzi na ich opiekunów. Za rzeczy pozostawione na kortach organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

21. Zawodnicy mają prawo i obowiązek zgłaszania Organizatorom swoich propozycji i uwag dotyczących sprawnego funkcjonowania powyższego Regulaminu.

Ze względu na przede wszystkim wychowawczy cel Turnieju Organizatorzy apelują do wszystkich Dorosłych uczestników o maksymalną życzliwość w rozwiązywaniu spornych kwestii oraz o nieskazitelną, absolutnie dżentelmeńską postawę w trakcie rozgrywania Turnieju.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com